Informace o ochraně osobních údajů

OSVČ Mgr. Tomáš Štambera, Mošnova 32, Jihlava 586 01, IČ 68029659, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení, platby a údaje o reklamacích;
 5. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 • Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, jiné na základě vašeho souhlasu

Pokud navštívíte náš web

Pokud navštívíte náš web, ukládáme (a následně čteme) ve vašem zařízení malé textové soubory tzn. cookies. Některé cookies jsou nutné pro správné fungování webových stránek. Tyto cookies zmizí z vašeho zařízení, jakmile zavřete okno prohlížeče.

Cookies nám pomáhají:

 • indentifikovat vás při procházení mezi jednotlivými stránkami, abychom stále věděli, že jste to vy (například kvůli tomu, abychom vám dokázali držet košík s vašimi produkty).
 • zaznamenat, že jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních ůdajů
 • udržovat zabezpečení a integritu jednotlivých session
 • zajišťovat správné fungování našeho webu

Pokud u nás nakoupíte

 • Pokud u nás provedete objednávku, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní ůdaje. Tyto údaje jsou nutné pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a námi dojde k uzavření kupní smlouvy.
 • Zpracováváme tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Právo na přístup

Můžete si od nás vyžádat informace o rozsahu a způsobu nakládání s vašimi osobními údaji

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
 • odvoláváte souhlas se zpracováním údajů, jejichž zpracování váš souhlas vyžaduje
 • námi prováděné zpracování není v souhladu s obecně závaznými předpisy

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Zpracování osobních údajů provádí OSVČ Mgr. Tomáš Štambera, Mošnova 32, Jihlava 586 01, IČ 68029659 a je tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/…nologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
 • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685; Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nemáme osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@stambera.cz.